Hội nghị thăm quan mô hình trình diễn lúa gieo thẳng và mô hình một số giống lúa mới vụ Xuân năm 2011


Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, nâng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích gieo trồng. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cố phần Giống cây trồng Thái Bình. Vụ Xuân năm 2011, huyện Sông Lô đã xây dựng mô hình gieo thẳng lúa BC 15 và đưa vào thử nghiệm một số giống lúa mới là TBR 36, TBR 45.  Mô hình gieo thẳng Lúa BC 15 được triển khai tại xã Lãng Công với diện tích 120 ha; thử nghiệm giống lúa TBR 36 với diện tích 10 ha tại xã Đồng Thịnh và 04 ha giống lúa TBR 36 và 06 ha giống TBR 45 tại xã Nhạo Sơn huyện Sông Lô. Đây là những giống lúa do Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình chọn tạo và cung ứng.

Ngày 17/6, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị thăm quan mô hình nhằm đánh giá năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của của các giống lúa mới đưa vào thử nghiệm và hiệu quả của biện pháp áp dụng lúa gieo thẳng. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng chí Dương Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô; đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty Cố phần giống cây trồng Thái Bình; Các đồng chí cán bộ đại diện Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Vĩnh Phúc,  phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông các huyện, thành, thị, các hộ nông dân trực tiếp làm mô hình và đại diện bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện.

Kết quả mô hình cho thấy:

Giống TBR 45 có thời gian sinh trưởng 150 ngày, dài hơn so với đối chứng KD 18 (TGST 145 ngày) khoảng 5 ngày; đạt 149 hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc/bông 88,2%; Năng suất dự kiến đạt 235 kg/sào.

Giống TBR 36 có thời gian sinh trưởng bằng đối chứng Khang dân 18; đạt 143 hạt/bông; tỷ lệ hạt chắc/bông 87,9%; Năng suất dự kiến 225 kg/sào.

Giống BC 15 áp dụng biện pháp gieo thẳng có thời gian sinh trưởng tương đương với giống lúa Khang dân 18; đạt 152 hạt/bông; tỷ lệ hạt chắc/bông 82,7 %; Năng suất dự kiến đạt 260 kg/sào;

Qua đánh giá thực tế cho thấy: các giống lúa trình diễn cho năng suất cao hơn so với giống lúa KD 18, giống lúa TBR 36 và TBR 45 có năng suất cao hơn giống KD 18 từ 10 – 20 kg/sào. Giống lúa BC 15 áp dụng biện pháp gieo thẳng cho năng suất cao hơn so với cấy lúa KD 18 là 50 kg/sào.

Sau khi thăm quan thực tế mô hình thử nghiệm, hai giống lúa TBR 36 và TBR 45 được nông dân huyện Sông Lô đánh giá đây là các giống tiềm năng năng suất rất cao thích nghi chân ruộng 2 vụ, lúa ít sâu bệnh, chống chịu hạn rất tốt, cây cứng và gọn cây, sức đẻ nhánh khỏe, lá đòng thẳng đứng, trỗ bông tập trung, tỷ lệ hạt chắc/bông cao, hạt nhỏ dài, xếp xít, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh tốt. Ông Nguyễn Quang Hòa, xã Nhạo Sơn – huyện Sông Lô, đại diện cho nông dân tham gia mô hình thử nghiệm hai giống lúa TBR 45 và TBR 36 cho biết: Một số hộ trong xã đã thu hoạch năng suất thực tế của hai giống lúa này đạt gần 300 kg/sào. Đặc biệt khi nấu cho chất lượng gạo ngon, cơm dẻo, thơm nhẹ.

 

Vụ Xuân năm 2010, thôn Đoàn Kết, xã Lãng Công thí điểm gieo sạ bằng giàn kéo tay giống lúa BC 15 với diện tích 10 ha và đã cho năng suất rất cao. Thấy được hiệu quả của biện pháp gieo thẳng, vụ Xuân năm 2011 xã tiếp tục mở rộng biện pháp gieo thẳng giống lúa BC 15 ra toàn thôn với diện tích trên 14ha, qua thực tế đánh giá năm nay sẽ cho năng suất cao hơn năm trước với năng suất ước đạt 250 kg/sào. Cùng một điều kiện canh tác nhưng sử dụng phương thức gieo thẳng đối với giống BC 15 sẽ cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn giống KD18 khoảng trên 1 triệu đồng/ha do tiết kiệm được giống, công lao động (nhất là công lao động về thời vụ).

Ông Dương Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô nhận xét: Vụ Xuân năm 2011 là vụ cho năng suất cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện. Có được kết quả đó là nhờ việc đổi mới cơ cấu giống lúa, mạnh dạn đưa những giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất và  tích cực áp dụng cơ giới hóa như biện pháp gieo thẳng bằng giàn kéo tay. Từ hiệu quả thực tế mà mô hình gieo thẳng đem lại, có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của huyện Sông Lô trong việc tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này vào sản xuất, khuyến khích nông dân áp dụng biện pháp gieo thẳng ở những chân ruộng chủ động nước vừa tiết kiệm lao động, giải quyết thời vụ, tiếp tục đưa những giống mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và thu nhập cho người nông dân từ trồng lúa.  

 

Ngày đăng: 28/06/2011 Tác giả: Xuân Hòa - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 973

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website