Tìm hiểu về ISO và việc áp dụng tại Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc


Ngày 20/6/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hiện nay, các cơ quan hành chính nhà nước đã, đang và sẽ áp dụng các quy trình ISO trong toàn bộ hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Do đó người viết xin được giới thiệu một số nội dung cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và việc áp dụng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization) được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ. Việt Nam là thành viên chính thức của ISO từ năm 1977. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện thường trực và hiện nay đã được bầu vào Ban chấp hành ISO

Vậy ISO 9000 là gì?

Iso 9000 là:

- Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng;

- Đưa ra các nguyên tắc về quản lý;

- Tập trung vào việc phòng ngừa/ cải tiến;

- Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng;

Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất/ dịch vụ.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:

1. ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

2. ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

3. ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn để cải tiến hoạt động

4. ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

Lịch sử các phiên bản của bộ ISO 9000

Phiên bản

năm 1994

Phiên bản

năm 2000

Phiên bản

năm 2008

Tên tiêu chuẩn

ISO 9000:1994

ISO 9000: 2000

ISO 9000: 2005

HTQLCL – Cơ sở & từ vựng

ISO 9001:1004

ISO 9001:2000

(bao gồm ISO 9001/ 9002/ 9003)

ISO 9001: 2008

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu

ISO 9002:1994

ISO 9003:1994

ISO 9004:1994

ISO 9004:2000

Chưa có thay đổi

HTQLCL - Hướng dẫn để cải tiến hoạt động

ISO 10011:1990/1

ISO 1901:2002

Chưa có thay đổi

Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường

 

Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008?

- Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp;

- Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng;

- Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu;

- Tăng lợi nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí.

* Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 và việc áp dụng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

TCVN ISO 9001:2008 thay thế cho TCVN ISO 9001:2000 (ISO 9001: 2000);

TCVN ISO 9001:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 9001:2008;

TCVN ISO 9001:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Mục địch của việc áp dụng ISO vào các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc nói riêng là đưa khoa học, đưa phương tiện quản lý mới vào công việc thường xuyên ở mỗi cơ quan, đơn vị, làm cho mọi hoạt động trong các cơ quan được đồng bộ, minh bạch, rõ trách nhiệm hơn và giúp cho việc kiểm soát, quản lý công việc của các cơ quan tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Từ đó, đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan cho phù hợp hơn với nhu cầu của thực tế, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, năng động và hiệu quả.

Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đòi hỏi mỗi cán bộ công chức ngoài việc hiểu quy trình của mình còn phải nắm được nội dung của các quy trình khác có liên quan đến cả hệ thống quản lý. Điều quan trọng là mỗi cán bộ công chức phải nhận thức đúng nguyên tắc "Mình tự xây dựng quy trình để rồi chính mình phải thực hiện đúng theo quy trình đã xây dựng".

Với sự nỗ lực cao, chỉ sau một thời gian ngắn (gần 10 tháng) vừa xây dựng quy trình, vừa triển khai thực hiện, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã xây dựng được 28 quy trình nhằm đưa mọi hoạt động của Sở vào hoạt động theo tiêu chuẩn ISO. Ngày 03/3/2011 Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã được Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Toàn bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008  của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc bao gồm: Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và 28 quy trình  thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thanh tra, văn thư lưu trữ, kế hoạch, tổ chức cán bộ, … được ban hành đầy đủ đúng theo các chuẩn mực quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 (tương đương tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008).

Ngày 21/01/2011 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc đã có Quyết định số  03A/QĐ-SNN&PTNT ban hành Mục tiêu chất lượng của Sở năm 2011, cụ thể:

- Có 90% kết quả thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu trong lần giải quyết lần thứ nhất;

- 95% hồ sơ hành chính giải quyết đúng thời hạn;

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 100% cán bộ công chức khối Văn phòng Sở;

- Duy trì và cải tiến các quy trình đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn ISO.

Việc triển khai ISO tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc là cơ sở để các phòng, ban trong Văn phòng Sở không ngừng cải tiến công tác quản lý, lề lối làm việc, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn./.

Ngày đăng: 05/08/2011 Tác giả: Thanh Hà - Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1236

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website