Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc


Thực hiện kế hoạch về tuyển dụng viên chức 2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã tổ chức xét tuyển và kết quả có 21 thí sinh trúng tuyển vào 9 đơn vị trực thuộc Sở.
Trong đó: Chi cục Thú y có 4 thí sinh, Chi cục Đê điều & PCLB có 4 thí sinh; Trung tâm BDKT&ĐTN cho ND có 4 thí sinh, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư 3 thí sinh, Trung tâm Giống cây trồng 2 thí sinh, Trung tâm Kiểm định GSCTNN&PTNT 2 thí sinh, Trung tâm Giống Thủy sản 1 thí sinh, Trung tâm Kiểm nghiệm và CNCL đất & VTNN 1 thí sinh.
Việc xét tuyển đã đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng trình tự, lựa chọn ra được những thí sinh xứng đáng, vào vị trí công tác thích hợp. Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc thông báo cho các cá nhân và đơn vị được biết.

Ngày đăng: 06/02/2013 Tác giả: Thanh Minh - Số lần được xem: 952

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website