Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT: Quán triệt, học tập nội dung Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng (khóa XI)


Sáng ngày 18/9, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Dự hội nghị có đồng chí Đào Phi Long-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Bí thư Đảng ủy, P.Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Hội nghị đã được đồng chí Đào Phi Long-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt và truyền đạt những vấn đề cơ bản của 2 Nghị quyết và 3 Kết luận được Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) thông qua gồm: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; quán triệt kết luận của BCH Trung ương Đảng về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020...
Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) thông qua. Góp phần thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ nhằm vận dụng sáng tạo các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào quá trình công tác, lao động, học tập đưa nông nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững./.

Ngày đăng: 20/09/2013 Tác giả: Khả Khánh - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 896

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website