Hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021


Sáng ngày 10/11/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021. Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan: Sở Tài chính, Cục Thống kê, Đài Khí tượng thủy văn; các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội LHPN; đại diện lãnh đạo UBND và phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành, thị; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan; đại diện các Công ty TNHH MTV Thủy lợi.

Toàn cảnh Hội nghị

Vụ Đông Xuân năm 2019-2020 chịu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường song được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và sự cố gắng của bà con nông dân, sản xuất toàn vụ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 38.425,3 ha (đạt 99,29%), tổng giá trị sản xuất (tỉnh theo giá thực tế) đạt trên 2.180 tỷ đồng.

Thực hiện hỗ trợ 981,854 tấn tương ứng 20.106,5 ha giống lúa chất lượng bao gồm các giống: TBR225, Thiên ưu 8, ADI28, DQ11, DT39 Quế Lâm, HT1, Q5, Nếp IRI. Các giống đưuọc hỗ trợ đều sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Hỗ trợ 402 máy phục vụ sản xuất, gồm: 229 máy làm đất, 160 máy lên luống, 13 máy gặt đập liên hợp, góp phần tăng tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Phối hợp với các địa phương thực hiện hỗ trợ 2.296 kg thuốc Ranpart 2%DS, trong đợt 1 diện tích được phòng trừ chuột 16.400 ha, số chuột tiêu diệt trên 1,3 triệu con.

Những kết quả đạt được từ các cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất; các địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất theo định hướng, phù hợp với lợi thế vùng; chất lượng hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng cao; các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới hiệu quả được áp dụng sản xuất,… Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai các chủ trương, chính sách ở một số địa phương còn chậm, không đảm bảo kế hoạch, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nông sản có thương hiệu của tỉnh chưa nhiều, lĩnh vực bảo quản chế biến sau thu hoạch chưa được đầu tư, chú trọng, khả năng cạnh tranh sản phẩm trồng trọt còn thấp.

Định hướng sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 38.500 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 196.625 tấn, phấn đấu giá trị sản xuất đạt 2.260 tỷ đồng.

Để việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp & PTNT xác định: Cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất; Trên cơ sở chủ trương, định hướng của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp, các địa phương cần cụ thể hóa cho phù hợp, bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; Các huyện, thành, thị phân công lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất; Tăng cường công tác thanh tra; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Bố trí cơ cấu cây trồng, giống, thời vụ phù hợp với từng địa phương; Đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đồng thời quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị trong việc chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất như việc đảm bảo nguồn giống, xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa mới, chuyển đổi diện tích trồng lúa không hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Đồng thời đề xuất các giải pháp về công tác tưới tiêu, điều tiết nước hợp lý cho từng vùng, đẩy mạnh thực hiện mô hình trình diễn hiệu quả có thể nhân rộng,… 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT kết luận: Vụ Đông Xuân 2020-2021 tiếp tục diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, số lượng và chất lượng lao động Nông nghiệp ngày càng giảm,… Vì vậy, việc tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để đạt kết quả, góp phần vào phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 10/11/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 206

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website