Vĩnh Phúc phấn đấu duy trì ổn định độ che phủ rừng đạt 25% đến năm 2025


Vĩnh Phúc hiện có gần 34 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 26,57% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, được phân bố trên địa bàn 7 huyện, thành phố và được phân làm 3 loại rừng: Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Trong đó diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chiếm gần 57% diện tích rừng của cả tỉnh.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được chủ rừng quan tâm thường xuyên

Vĩnh Phúc là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp không lớn nhưng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, cân bằng hệ sinh thái không chỉ cho tỉnh mà cho cả vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc. Vì vậy, những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, nhằm nâng cao độ che phủ của rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh.

Để hạn chế và giảm thiểu những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu, tăng khả năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì nguồn thủy sinh và đảm bảo giữ ổn định độ che phủ rừng ở mức 25% đến năm 2025. Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2591/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025.

Với yêu cầu duy trì ổn định độ che phủ rừng, tăng chức năng phòng hộ, chống xói mòn và rửa trôi đất, từng bước chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, gồm:

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện cam kết về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa chủ rừng với chính quyền địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin viễn thám, công nghệ GIS trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra.

Về công tác sử dụng và phát triển rừng, sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định; triển khai hướng dẫn, tuyên truyền lựa chọn cây trồng phù hợp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng rừng thâm canh; triển khai thí điểm mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu có giá trị kinh tế cao dưới tán rừng phòng hộ, nhằm đẩy mạnh và nhân rộng mô hình trồng cây gỗ lớn cải tạo đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tiếp tục siết chặt quản lý việc khai thác rừng trồng; khai thác tận thu lâm sản trên diện tích rừng được phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đảm bảo việc khai thác thực hiện theo quy định.

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ưu tiên bố trí vốn đầu tư của tỉnh và trung ương cho lĩnh vực lâm nghiệp theo suất đầu tư tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện các chính sách ưu đãi về tín dụng cho phát triển lâm nghiệp. Đồng thời, thực hiện các chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lâm nghiệp để phát triển rừng bền vững gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh trong rừng phòng hộ; phát huy cao nhất hiệu quả “lá chắn xanh” trong phòng, chống thiên tai.

Ngày đăng: 16/11/2020 Tác giả: Hồng Đức – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 190

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website