Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Đổi mới, phát triển HTX Nông nghiệp và 03 năm thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Sáng ngày 27/11/2020, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua đổi mới, phát triển HTX Nông nghiệp tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “ Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp và 03 năm thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, TUV, Phó chủ tịch tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên BCĐ, đại diện lãnh đạo UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố cùng hơn 50 đại diện các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Khước, TUV, Phó Chủ tịch tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến nay đã có 239 HTX đang hoạt động  trong đó có 53 HTX thành lập mới, 83 HTX đã chuyển đổi. Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của HTX ước thực hiện là 308,5 tỷ đồng, tăng 272,2% so với cuối năm 2017; doanh thu bình quân ước thực hiện 980 triệu đồng/hợp tác xã/năm; lãi bình quân của 1 hợp tác xã đạt 100 triệu đồng/năm. Đến nay, các hợp tác xã nông nghiệp đã từng bước hoạt động hiệu quả và thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với 24 hợp tác xã nông nghiệp thực hiện ứng dụng một hoặc một số hạng mục công nghệ cao trong sản xuất. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã cho 34 HTX nông nghiệp vay, với số vốn 19,32 tỷ đồng; ngoài việc giảm thuế suất phổ thông, thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 20% thì ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức khá cao và ngày càng quy định rõ ràng, minh bạch (miễn thuế, giảm thuế, áp dụng thuế suất 10%, 15%). Đối với sản phẩm nông nghiệp của HTX khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%. Các sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất 5%.

Hiện, toàn tỉnh có 16 mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn theo một chu trình khép kín từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp thực hiện. Nhiều HTX đã có chuyển biến về phương thức hoạt động, sản xuất, kinh doanh như: Đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ thiết yếu; tích tụ ruộng đất và hình thành nên các cánh đồng lớn, đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng các hoạt động dịch vụ; liên doanh liên kết với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vật tư đầu vào, tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm ( Điển hình ở tỉnh là HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên; Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo…). Qua đó đã hỗ trợ tích cực và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho các thành viên và hộ nông dân, các thành viên đã gắn bó và tin tưởng hơn vào HTX.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp và đạt mục tiêu theo Quyết định 461 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 cũng còn một số hạn chế cần được rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới như: Năng lực quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc còn hạn chế; cơ sở vật chất, hạ tầng và vốn hoạt động của HTX còn nhiều khó khăn, quy mô hoạt động còn nhỏ; hiệu quả hoạt động của HTX chưa cao; số HTX thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế khác còn ít, chưa kết nối được nhiều chuỗi giá trị; sức cạnh tranh yếu; còn nhiều HTX chưa thực hiện đầy đủ quy định của Luật HTX năm 2012; sự vào cuộc, sự quan tâm của các sở, ngành; của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế...

Tại hội nghị các đại biểu đại diện cho lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các HTX đã đưa ra các ý kiến tham luận, đóng góp vào kết quả thực hiện phong trào thi đua và phát triển hợp tác xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khước, TUV, Phó Chủ tịch tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của phong tròa thi đua đổi mới, phát triển HTX trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh các mục tiêu: đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có 718 HTX (60% hoạt động hiệu quả, 40 % tham gia chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP ở địa phương, doanh thu bình quân đạt 950 triệu đồng/HTX; lãi 155 triệu đồng/HTX/năm). Để đạt được mục tiêu đề ra đề nghị, các cấp ngành cần tập trung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng mà nòng cốt là hợp tác xã; khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu  khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; đổi mới tổ chức quản lý theo hướng chuyển mạnh hoạt động sang hạch toán kinh doanh với 2 mục tiêu đem lại lợi ích cho thành viên, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển và không ngừng tích lũy cho kinh tế tập thể.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở cảm ơn và tiếp thu nhứng ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Khước, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và những ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị. Để đạt được mục tiêu đặt ra đến năm 2025 tỉnh Vĩnh Phúc có 290 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành và địa phương cùng chung sức với Sở Nông nghiệp & PTNT xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phối hợp thực hiện tốt các đề án, kế hoạch, chương trình kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước với HTX gắn liền với công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế tập thể, HTX,…

Tại hội nghị, có 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Khước, TUV, Phó Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tổ chức có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển HTX

Đồng chí Nguyễn Văn Khước, TUV, Phó Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển HTX./.

 

Ngày đăng: 27/11/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Bích Ngọc - Số lần được xem: 182

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website