Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp


Sáng ngày 14/01/2021, tại Trung tâm Giống Nông nghiệp, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo và trưởng phòng Hành chính tổng hợp các đơn vị thuộc Khối thi đua.

Các thành viên trong Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp ký kết giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua khen thưởng các đơn vị sự nghiệp gồm 08 đơn vị: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn, Trung tâm Giống nông nghiệp, Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp, Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Kiểm định, giám sát công trình Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM. Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông là đơn vị Trưởng khối thi đua.

Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2020 của tỉnh, của Sở Nông nghiệp & PTNT và thực hiện nội dung cam kết giữa các thành viên trong khối đã ký kết, các đơn vị trong khối đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT về các lĩnh vực đơn vị được giao, có những biện pháp chỉ đạo kiên quyết, kịp thời khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Toàn bộ các đơn vị trong khối đã thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng kịp thời, nề nếp và nghiêm túc. Tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác, từ đó phong trào thi đua trong năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thiết thực và có chiều sâu, phát huy có hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động của ngành. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị trong Khối. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí Trung tâm khuyến nông nhận cờ thi đua năm 2020 của Khối.

Năm 2021, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của Sở Nông nghiệp & PTNT đề ra, các đơn vị trong Khối tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản, quy định hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của các cấp từ Trung ương đến địa phương; Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; Quan tâm công tác khen thưởng đột xuất; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để tổ chức triển khai các phong trào thi đua khen thưởng.

Thay mặt Trưởng khối thi đua năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp đã phát động 6 nội dung thi đua: “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế; Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thi đua “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tu nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm”; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện phong trào thi đua của Khối thi đua Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ; Tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng”./.

Ngày đăng: 14/01/2021 Tác giả: Nguyễn Xuân - Bích ngọc - Số lần được xem: 184

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website