Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025


Sáng ngày 26/01/2021, tại Hội trường Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở, các đồng chí trong BTV, BCH  Đảng ủy Sở cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức thuộc Sở.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Hồng Hải, nguyên Phó ban Tuyên giáo tỉnh uỷ đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 như: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, xác định đây là một khâu đột phá. Tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; phát triển các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc; phát triển đô thị theo hướng hiện đại, có bản sắc gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến chân - thiện - mỹ. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các cơ sở y tế. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn các hoạt động với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên, viên chức thuộc Sở nhận thức và nắm vững quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc và trở thành cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp, điều kiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị./.

Ngày đăng: 27/01/2021 Tác giả: Bích Ngọc - Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 151

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website