Tin hoạt động ngành

Thông báo tuyển chọn nhân viên Thú y cấp xã năm 2021
08/09/2021
Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh; Văn bản số 1976/SNN&PTNT-TCCB ngày 06/9/2021 của Sở Nông nghiệp &PTNT V/v tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2021. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, như sau:
Xem chi tiết »
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc chăn nuôi thú y trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
07/09/2021
Những năm gần đây, với định hướng và các cơ chế chính sách hỗ trợ hiệu quả, chăn nuôi trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc ngày càng phát triển cả về quy mô và số lượng đàn vật nuôi, đóng góp tích cực cho khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Chăn nuôi phát triển cần nhu cầu lớn về thuốc thú y, do vậy việc quản lý hoạt động kinh doanh các mặt hàng này rất cần được chú trọng để đảm bảo an toàn cho vật nuôi, chất lượng sản phẩm chăn nuôi và hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.
Xem chi tiết »
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
01/09/2021
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 02/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;
Xem chi tiết »
Thông báo thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
01/09/2021
Căn cứ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Kế hoạch số: 69/KH-SNN&PTNT ngày 01/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thi tuyển viên chức năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:
Xem chi tiết »
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra công tác sản xuất lúa vụ Mùa 2021
25/08/2021
Sáng ngày 25/8/2021, đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất lúa vụ Mùa năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Với diện tích gieo cấy toàn tỉnh gần 24.000 ha lúa, Ngay từ đầu vụ, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng; mở rộng tối đa diện tích trà lúa mùa sớm với các giống lúa có năng suất, chất lượng.
Xem chi tiết »
Tình nguyện viên góp sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19
24/08/2021
Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng thời, để luôn chủ động, sẵn sàng có đủ nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong bối cảnh dịch bệnh tại tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới.
Xem chi tiết »
Kế hoạch số 199/KH-UBND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 5/7/2021 về xét tuyển công chức hành chính cáp tỉnh, huyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
23/08/2021
Kế hoạch số 199/KH-UBND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 5/7/2021 về xét tuyển công chức hành chính cáp tỉnh, huyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Xem chi tiết »
Kết quả bước đầu triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
23/08/2021
Hiện nay, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đây là giải pháp mang tính căn bản để đảm bảo phát triển bền vững, giúp nâng cao lợi ích của các đối tượng tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với người nông dân. Từ đó, góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp, hiện đại, đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn thực phẩm, đồng thời, giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất theo hợp đồng nhằm tránh tình trạng "được mùa, mất giá”, đảm bảo cân đối cung - cầu nông sản trên thị trường.
Xem chi tiết »
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045
13/08/2021
Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.
Xem chi tiết »
Lập Thạch tăng cường công tác chỉ đạo, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa vụ Mùa 2021
10/08/2021
Vụ Mùa 2021, huyện Lập Thạch đã gieo cấy được 2.833,94 ha diện tích lúa, hiện cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái. Thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh hại phát sinh và gây hại. Để chủ động trong công tác chỉ đạo, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa vụ Mùa, ngay từ đầu vụ, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn,
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website