Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
2291 102/SNN&PTNT-TT Văn bản số 102/SNN&PTNT-TT ngày 31/01/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc phát thanh chỉ đạo chống rét cho mạ và lúa xuân 31/01/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
2292 7631/UBND-NC2 Văn bản số 7631/UBND-NC2 ngày 17/12/2014 của UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo 17/12/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1061;#
2293 42/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 42/2014/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2014 của Bộ NN&PTNT Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề Nông nghiệp 17/12/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1071;#
2294 Số: 937/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN Hướng dẫn Số: 937/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế, đầu tư hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2012-2015 07/11/2014 UBND Tỉnh
1064;#;#1063;#
2295 Số: 936/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN Hướng dẫn Số: 936/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2015 07/11/2014 UBND Tỉnh
1064;#;#1063;#
2296 2734/QĐ-CT Quyết định số 2734/QĐ-CT ngày 08/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 08/10/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
2297 20/PCLB-TB Thông báo tin bão gần biển đông 15/09/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
2298 2288/QĐ-CT Quyết định số 2288/QĐ-CT ngày 22/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2014 22/08/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1069;#
2299 64/2005/QĐ-BNN Về việc ban hành danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc 13/10/2005 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1059;#
2300 733/1998/QÐ-BTS V/v Ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành 17/12/1998 Bộ Nông nghiệp và PTNT