Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 277/KH-UBND Kế hoạch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 15/11/2021 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
32 524/VP-HCC1 VĂn bản số 524/VP-HCC1, V/v thực hiện Văn bản 10052/UBND-VX3 của UBND tỉnh về triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 13/11/2021 UBND Tỉnh
Nguyễn Tiến Hạnh
33 294/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT, Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai Đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực 09/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
34 145/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB hộ Nguyễn Thị Minh Quý, Tân Phú, Vĩnh Tường 09/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
35 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021 02/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
36 144/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB hộ Dương Văn Hải, TT Yên Lạc, huyện Yên Lạc 01/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
37 142/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB hộ Nguyễn Văn Kiểm, Vân Hội, Tam Dương 01/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
38 141/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB - hộ ông Lê Văn Chiến, Bình Định, Yên Lạc 28/10/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
39 140/GCN-BBP Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón - Hộ bà Trần Thị Tư, Phú Xuân, Bình Xuyên 22/10/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
40 0000 Thông báo và dự báo khí hậu mùa XI,XII,I năm 2021/2022 01/10/2021 Bộ - Ngành