• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 10/05/2018
Hướng dẫn số 92-HD-BVTV ngày 10/5/2016, Hướng dẫn điều tra và biện pháp phòng trừ đối với một số sinh vật hại lúa chủ yếu vụ đông xuân 2015-2016
Số ký hiệu 92/HD-BVTV Ngày ban hành 10/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 10/05/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 10/05/2018