• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 16/12/2018
Văn bản số: 150/TB-TTKĐGS ngày 16 thang 12 năm 2015, Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Trung tâm Kiểm định, giám sát công trình Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số: 150/TB-TTKĐGS Ngày ban hành 16/12/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 16/12/2015
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 16/12/2018