• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/02/2016
  • Ngày có hiệu lực: 29/02/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 28/02/2018
Thông báo số 21/TB-QLCL ngày 29/02/2016, TB số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về quản lý, SX, KD vật tư NN và AT thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 21/TB-QLCL Ngày ban hành 29/02/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 29/02/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 28/02/2018