• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 04/05/2018
Thông báo số 01/TB-BQLDA201 ngày 4/5/2016, TB mẫu dấu, chức danh và giới thiệu chữ ký của lãnh đạo BQL các DA hỗ trợ XD hạ tầng thực hiện NQ 201/2015/NQ-HĐND tỉnh
Số ký hiệu 01/TB-BQLDA201 Ngày ban hành 04/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 04/05/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 04/05/2018