• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 05/05/2018
Thông báo số 102/TB-TLLS ngày 5/5/2016, Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Quốc Quân - GĐ công ty
Số ký hiệu 102/TB-TLLS Ngày ban hành 05/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 05/05/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 05/05/2018