• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 13/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 13/05/2018
Thông báo số 54/TB-TTGCT ngày 13/05/2016, về việc Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ Trung tâm Giống cây trồng VP
Số ký hiệu 54/TB-TTGCT Ngày ban hành 13/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 13/05/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 13/05/2018