• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 23/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 23/06/2018
Thông báo số 122/TB-BVTV ngày 23/6/2016, Thông báo về việc nhận bàn giao và điều hành Trạm BVTV huyện Lập Thạch
Số ký hiệu 122/TB-BVTV Ngày ban hành 23/06/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 23/06/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 23/06/2018