• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 05/07/2018
Thông báo số 135/TB-BVTV ngày 05/07/2016, về việc Thông báo về việc tăng cường cán bộ cho các Trạm BVTV huyện chỉ đạo phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Mùa năm 2016
Số ký hiệu 135/TB-BVTV Ngày ban hành 05/07/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 05/07/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 05/07/2018
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1055/135-TB-BVTV.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">