• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 18/12/2018
Văn bản số: 1412/SNV-CCVC ngày 18 tháng 12 năm 2015, Về việc chấm dứt hợp đồng lao động.
Số ký hiệu Số: 1412/SNV-CCVC Ngày ban hành 18/12/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 18/12/2015
Cơ quan ban hành Sở - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 18/12/2018