• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/08/2012
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 08/08/2018
Công văn Số: 1149/TTg-KTN Ngày 08 tháng 8 năm 2012 V/v chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản
Số ký hiệu Số: 1149/TTg-KTN Ngày ban hành 08/08/2012
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 08/08/2012
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 08/08/2018