• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 22/04/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/04/2018
Công văn số 565/TCTL-XDCB ngày 22/4/2016, V/v Bảo đảm an toàn các CT đang thi công trong mùa mưa, lũ
Số ký hiệu 565/TCTL-XDCB Ngày ban hành 22/04/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 22/04/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 22/04/2018