• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/01/2016
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 04/01/2018
Công văn Số: 5/BVTV-TV của Cục Bảo vệ thực vật ngày 04/01/2016, Về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện thời tiết bất thuận
Số ký hiệu Số: 5/BVTV-TV Ngày ban hành 04/01/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 04/01/2016
Cơ quan ban hành Cục bảo vệ thực vật Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 04/01/2018