• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 03/07/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 03/07/2018
Thông báo tình hình thời tiết cực đoan ( Phát hồi 15h ngày 03/7/2015)
Số ký hiệu 02/PCTT-TB Ngày ban hành 03/07/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 03/07/2015
Cơ quan ban hành Văn phòng Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 03/07/2018