• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013)
Số ký hiệu /03 Ngày ban hành 28/11/2013
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 01/01/2018