• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 24/05/2018
Quy chế số 02/QCPH-VPUB-KL ngày 24/5/2016, Phối hợp giữa Văn phòng UBQG TKCN và Cục Kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Số ký hiệu 02/QCPH-VPUB-KL Ngày ban hành 24/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 24/05/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 24/05/2018