• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/03/2011
  • Ngày có hiệu lực: 04/03/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 04/03/2018
Chương trình hành động Số: 586/CTHĐ-UBND, Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Số ký hiệu 586/CTHĐ-UBND Ngày ban hành 04/03/2011
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 04/03/2011
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 04/03/2018