• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/04/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/2018
Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh về việc Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất của nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh VP
Số ký hiệu 21/BC-UBND Ngày ban hành 15/04/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 15/04/2015
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 15/04/2018