• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/01/2016
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 16/01/2018
Văn bản số: 393/UBND-NN5 ngày 16/01/2016, Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Số ký hiệu số: 393/UBND-NN5 Ngày ban hành 16/01/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 16/01/2016
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 16/01/2018