• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/01/2016
  • Ngày có hiệu lực: 19/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 19/01/2018
Công điện số: 01/CĐ-VP của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc ngày 19/01/2016, Thông báo tình hình thời tiết nguy hiểm.
Số ký hiệu số: 01/CĐ-VP Ngày ban hành 19/01/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 19/01/2016
Cơ quan ban hành Công điện Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 19/01/2018