• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 13/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 13/05/2018
Công điện số 804/CĐ-BVTV ngày 13/5/2016, Công điện về tiếp tục phòng chống rầy hại lúa cuối vụ ĐX 2016 tại các tỉnh phía Bắc
Số ký hiệu 804/CĐ-BVTV Ngày ban hành 13/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 13/05/2016
Cơ quan ban hành Cục bảo vệ thực vật Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 13/05/2018