• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 21/06/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 21/06/2018
Công điện số 01/CĐ-CLB ngày 21/6/2015 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 01/CĐ-CLB Ngày ban hành 21/06/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 21/06/2015
Cơ quan ban hành Văn phòng Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 21/06/2018