• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 31/07/2018
Công điện số 03/CĐ-PCTT ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách
Số ký hiệu 03/CĐ-PCTT Ngày ban hành 31/07/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 31/07/2015
Cơ quan ban hành Văn phòng Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 31/07/2018