• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2015
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 04/08/2018
Công điện số 04/CĐ-PCTT ngày 03/8/2015 của ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết
Số ký hiệu 04/CĐ-PCTT Ngày ban hành 03/08/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 04/08/2015
Cơ quan ban hành Văn phòng Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 04/08/2018