Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 14/03/2018
Báo cáo số 72/BC-CCTL ngày 14/3/2016, BC công tác kiểm tra an toàn hồ đập, luồng tiêu và công trình tiêu trên địa bàn tỉnh VP trước mùa mưa năm 2016
Số ký hiệu 72/BC-CCTL Ngày ban hành 14/03/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 14/03/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 14/03/2018