Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 27/05/2018
Báo cáo số 136/BC-CCTL ngày 27/5/2016, về việc Báo cáo tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ Sx vụ Xuân 2016
Số ký hiệu 136/BC-CCTL Ngày ban hành 27/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 27/05/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 27/05/2018