Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 16/07/2018
Báo cáo số 158/BC-BVTV ngày 16/7/2016, về việc Báo cáo công tác phòng trừ sâu bệnh và phương án phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm vụ mùa 2016
Số ký hiệu 158/BC-BVTV Ngày ban hành 16/07/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 16/07/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 16/07/2018