Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 18/12/2018
Văn bản số: 158/BC-CCTY ngày 18 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả công tác phòng, chống bệnh dại 2015.
Số ký hiệu Số: 158/BC-CCTY Ngày ban hành 18/12/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 18/12/2015
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 18/12/2018