Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 30/12/2018
Báo cáo số: 2012/BC-TLLS ngày 30/12/2015, Báo cáo phương án lấy nước phục vụ gieo cây vụ đông xuân năm 2015-2016.
Số ký hiệu số: 2012/BC-TLLS Ngày ban hành 30/12/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 30/12/2015
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 30/12/2018