Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/01/2016
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 07/01/2018
Báo cáo số: 04/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi ngày 07/01/2016, Kế hoạch tưới phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2015-2016
Số ký hiệu số: 04/BC-CCTL Ngày ban hành 07/01/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 07/01/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 07/01/2018