• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 28/03/2018
Kế hoạch số 241/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 28/3/2016, KH Triển khai " Tháng hành động vì ATTP" năm 2016
Số ký hiệu 241/KH-BCĐTƯVSATTP Ngày ban hành 28/03/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 28/03/2016
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 28/03/2018