• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 21/04/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 21/04/2018
Kế hoạch số 2414/KH-BCĐ ngày 21/4/2016, Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu 2414/KH-BCĐ Ngày ban hành 21/04/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 21/04/2016
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 21/04/2018