• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 18/03/2018
Văn bản số 34/DBTNN ngày 18/3/2016, Gửi bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 2/2016
Số ký hiệu 34/DBTNN Ngày ban hành 18/03/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 18/03/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 18/03/2018