• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 05/04/2018
Văn bản số 612/QLCL-CL2 ngày 5/4/2016, V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm
Số ký hiệu 612/QLCL-CL2 Ngày ban hành 05/04/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 05/04/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 05/04/2018