• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 22/04/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/04/2018
Công văn số 671/BVTV-TV ngày 22/4/2016, Tăng cường theo dõi và phòng, chống sinh vật gây hại lúa cuối vụ ĐX 2016 ở phía Bắc
Số ký hiệu 671/BVTV-TV Ngày ban hành 22/04/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 22/04/2016
Cơ quan ban hành Cục bảo vệ thực vật Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 22/04/2018