• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 14/04/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 14/04/2018
Văn bản số 513/TCTL-QLCL ngày 14/4/2016, V/v Thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2016
Số ký hiệu 513/TCTL-QLCL Ngày ban hành 14/04/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 14/04/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 14/04/2018