• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 07/03/2018
Công văn số 259/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Tam Dương V/v Tăng cường chỉ đạo SX vụ ĐXuân 2015-2016
Số ký hiệu 259/UBND-NN&PTNT Ngày ban hành 07/03/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 07/03/2016
Cơ quan ban hành UBND Huyện Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 07/03/2018