• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 10/03/2018
Văn bản số 01/BCĐ của BCĐ diệt chuột huyện Sông Lô ngày 10/03/2016, Phân công nhiệm vụ các đ/c thành viên BCĐ diệt chuột năm 2016
Số ký hiệu 01/BCĐ Ngày ban hành 10/03/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 10/03/2016
Cơ quan ban hành UBND Huyện Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 10/03/2018