• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 21/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 21/03/2018
Văn bản hành chính 396/UBND-BQLDA
Số ký hiệu 396/UBND-BQLDA Ngày ban hành 21/03/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 21/03/2016
Cơ quan ban hành UBND Huyện Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 21/03/2018